Zergatik bultzatu mendizaletazuna?

MENDIZALETASUNAREN

ONURAK

GIZARTEARENTZAT

 

 

 • Kirola izateaz gain, heziketari lotutako osagai handia du.

 • Lehiakortasunik bultzatzen ez duen kirol jarduera bakarrenetarikoa da.

 • Haurrek eta gurasoek elkarrekin parte har dezakete, familia-harremana sendotuz.

 • Jarduera erabat inklusiboa da: adin, maila, sexu, ikastetxe, gaitasun desberdineko haurrek elkarrekin harmonian parte hartzen dute.

 • Hezitzailea da, bai balioei zein edukiei dagokionez ere.

 • Naturaz eta ingurumenaz gozatzen irakasten du.

 • Ingurugiroa babestu eta ama-lurraren, zein garapen jasangarriaren garrantziaz kontzientziatzen laguntzen du.

 • Lasaitasunaz, patxadaz eta denboraren kudeaketaz gogoeta egiten laguntzen du.

 • Lagunartea eta kideen arteko harremanak sendotzeko baliagarria da.

 • Helburu bat lortzeko saiatze eta sakrifizioaren kultura indartzen du.

 • Curriculumeko hainbat eduki lantzeko baliagarria da. Biologian, fauna, flora, ekosistemak, geologia … Mendia laborategi naturala da.

 • Gizarte arloan: mendiak, herriak, paisaiak, bazterrak ezagutzeko aukera eskaintzen du.

 • Ondasun kulturalak, gure arbasoen aztarna historiko ugari eta garai bateko bizimoduaren hainbat lekuko bertatik ezagutzeko parada ematen du.

 • Jarduera aerobikoa eta osasuntsua da. Mendian aire garbia arnasten duzu.

 • Bizi-ziklo osoan zehar landu daitekeen jarduera da, baita aitona-amonek ere.

 • Etorkizunari begira ohitura osasuntsua garatzeko guztiz baliagarria da.

 • Jarduera merkea da, denentzat eskuragarri dagoena.

 • Ez dezagun ahaztu turismo aktiboak eta berdeak ekonomian egiten digun ekarpena.

 

+ + + + + + + + + + +

 • Además de ser un deporte, tiene un gran componente educativo.

 • Es una de las pocas actividades deportivas que no impulsa la competitividad.

 • Las madres y padres participan junto con las y los niños, potenciando la cohesión familiar.

 • Es una actividad totalmente inclusiva: las y los niños de diferentes edades, niveles, sexos, centros y capacidades participan conjuntamente, en armonía.

 • Es educativa, tanto en lo referente a valores como a contenidos.

 • Enseña a conocer, disfrutar y amar la naturaleza y el medio ambiente.

 • Ayuda a concienciar en torno a la protección del medioambiente y de la madre naturaleza, y en torno a la importancia del desarrollo sostenible.

 • Ayuda a reflexionar sobre la tranquilidad y la gestión del tiempo.

 • Es útil para reforzar el compañerismo y las relaciones interpersonales.

 • Refuerza la cultura del esfuerzo y del sacrificio en pos de un objetivo.

 • Es útil para trabajar muchos contenidos curriculares. En biología, fauna, flora, ecosistemas, geología… El monte es un laboratorio natural.

 • En el área de ciencias sociales ofrece la posibilidad de conocer: montes, pueblos, paisajes y lugares.

 • Ofrece la oportunidad de conocer in situ el patrimonio cultural, abundantes restos históricos de nuestros antepasados y muchos testigos de los modos de vida de antaño.

 • Es una actividad sumamente saludable, aeróbica. En el monte respiras aire puro.

 • Es una actividad que puede practicarse durante todo el ciclo vital, incluso los ancianos.

 • Es sumamente útil para desarrollar hábitos saludables de cara al futuro.

 • Es barata, al alcance de todas las personas.

 • No olvidemos la aportación que el turismo activo y verde hacen a nuestra economía.