«

»

14/12/2021 BATZAR NAGUSIA

Bazkide agurgarriak;

Gure elkartea bazkuna denez, bazkide guztien iritzia eta bozka garrantzitsua da elkartearen norabidea erabakitzeko. Horregatik,  abenduaren 14ean ospatuko den BATZAR NAGUSIRA etortzera gonbidatzen zaituztegu.  Aurten ere Beheko Plaza Jubilatuen Etxean izango da, bigarren solairuan. Lehen deialdia arratsaldeko 18:45etan izango da eta bigarrena 19:00etan.

Gai zerrenda honako hau izango da:

–        Aurreko aktaren onarpena.

–        Zuzendaritza berritzea. Autagai berrien aurkezpena, (edonori zabalduta) edo gaur egungoa berreisteko aukera izango da.

–        Diru kontuen azalpenak.

–        2021ean egindako ekintzei buruzko informazioa.

–        2022ko egutegiaren aurkezpena  -50. URTEURRENA-

–        FLISHC TRAILekin dugun erlazioaren akordioa aldatzeko proposamena.

–        Federatzeko lizentziak.

–        Galderak eta eskaerak.

Indamendi Mendi Bazkunak, zumaiarren mendizaletasunerako beharrak betetzen jarraitzeko asmoarekin dirau. Horretarako zuen partaidetza eskatzen dugu, zuen ekarpenekin, lan hau hobeto burutu dezagun denon artean.

        _______________________________________________

Estimados socios;

Como nuestro club es una asociación, para decidir la dirección que llevaremos en el futuro, es imprescindible la opinión y el voto de sus socios. Por eso os convocamos el 14 de diciembre, a la ASAMBLEA GENERAL que se celebrará en La Beheko Plaza, en la segunda planta del hogar del Jubilado, a las 18:45 en primera convocatoria y a las 19:00 en la segunda. Los temas a tratar serán:

–        Aprobación del acta anterior.

–        Renovación de la directiva. Presentación de nuevos candidatos (abierto a cualquiera) o ratificación de la junta actual.

–        Balance de cuentas.

–        Información de las actividades del 2021.

–        Presentación del calendario 2022  -50. ANNIVERSARIO-

–        Propuesta de modificación del acuerdo de relaciones con el FLISHC TRAIL.

–        Licencias federativas.

–        Ruegos y preguntas.

La asociación de montaña Indamendi M.B. continuará impulsando la afición por el montañismo de los Zumaiarras. Para ello, os pedimos vuestras aportaciones, y así, poder entre todos realizar este trabajo satisfactoriamente.